• لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از دست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389
    لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشوری از دست ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد - 1389

    تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389
    تقدیم لوح سپاس از سوی جامعه کارگری توسط سید مجتبی هاشمیان به ریاست محترم جمهور - 1389

    دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران
    دیدار با آیت الله واعظ طبسی در جمع اعضای اتاق بازرگانی و انجمن مدیران

     
  • لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از دست استاندار محترم خراسان رضوی - 1389
    لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان از دست استاندار محترم خراسان رضوی - 1389

    همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390
    همایش کارآفرین نمونه با حضور فرماندار سابق طرقبه و شاندیز - 1390

    همایش کارآفرین نمونه با حضور استاندار خراسان رضوی - 1390
    همایش کارآفرین نمونه با حضور استاندار خراسان رضوی - 1390

     
  • حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389
    حضور جناب آقای دکتر صالحی استاندار خراسان رضوی در جشن قرعه کشی مرحله نهم گلریز - 1389

    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

    بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
    بازدید جناب آقای محمدزاده فرماندار طرقبه و شاندیز از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

     
  • افتتاحیه مجتمع فولاد تربت حیدریه با حضور وزیر صنایع و استاندار خراسان رضوی
    افتتاحیه مجتمع فولاد تربت حیدریه با حضور وزیر صنایع و استاندار خراسان رضوی

    بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
    بازدید نماینده مجلس و ریاست سازمان کار و تعاون از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

     
  • دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389
    دیدار در دفتر معاون ریاست جمهوری و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1389

    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389
    بازدید جناب آقای استاندار از مجموعه کارخانجات گلریز - 1389

    افتتاح طرح توسعه گروه کارخانجات گلریز به دست استاندار محترم خراسان - 1389
    افتتاح طرح توسعه گروه کارخانجات گلریز به دست استاندار محترم خراسان - 1389